تبلیغات

این مجموعه شامل 10 اکشن می باشد که از مجموعه بهتری اکشن های سال 2012 فتوشاپ می باشند این اکشن ها شامل:

اکشن ایجاد حالت ظریف، اکشن جلوه طبیعی، اکشن گرما، روشن، آبی و ….. می باشد.

دانلود مجموعه ۱۰ اکشن زیبای سال ۲۰۱۲

(بیشتر…)

تبلیغاتتبلیغات